O nás

     Zemědělské družstvo „Roštýn“ bylo založeno v roce 1957, kdy obhospodařovalo zemědělskou půdu na výměře 700 ha. V průběhu let se postupně slučovalo  s družstvy Panenská Rozsička, Čenkov, Třeštice, Růžená a Třešť až do dnešní podoby, kdy obhospodařuje zemědělské pozemky na výměře 2700 ha. V současné době je podnik rozdělen do 3 středisek s přibližně stejnou výměrou obhospodařování zemědělské půdy a zaměstnává celkem 100 lidí. Obrat firmy se v současné době pohybuje okolo 170 milionů Kč/rok.


   Důležitou součástí firmy, kromě rostlinné výroby, je chov mléčných krav. V současné době máme ustájeno ve dvou stájích celkem 770 ks krav s mléčnou užitkovostí 10.000 litrů na kus a rok. Kromě toho poskytujeme služby při čištění trav a máku včetně posklizňového čištění a uskladnění obilovin v nově vybudovaném skladu v Třešti s kapacitou 11.000 tun. Jsme rovněž producenty sadbových brambor vysokých stupňů pro firmu Europlant šlechtitelská. Mimo aktivit v zemědělství  ještě denně vaříme okolo 450 ks obědů, jednak pro vlastní potřebu a zároveň i pro jiné odběratele.

Přehled o plochách rostlinné výroby:

Druhy

výměra

výnosy (t)

Obiloviny

800 ha

6,5

Ozimá řepka

200 ha

3,7

Množení trav

350 ha

kostřavy  0,6-1  FA  0,9-1,4      jílky  1,3-1,8

Kukuřice

120 ha

50

Sadbové brambory

100 ha

30

Mák modrý

100 ha

  1

Technické vybavení:

Traktory

1 ks  Deutz Fahr

180 PS

 

2 ks  Case Magnum

240 PS

 

2 ks  Case Puma

210 PS

 

3 ks  Case

140 PS

 

15 ks Zetor

80 PS

Teleskopy

2 ks  manipulator

 

Kombajny na obilí

2 ks Claas Lexion 460

 

 

2 ks Clas Lexion 540

 

Secí stroje

2 ks Amazone 450 KG

 

Bramborový kombajn

1 ks Grimme 1500

 

Sklady

bramborárna

3000 t

 

1 Sklad obilovin

11000 t

 


Stájové objekty:

Stáje pro mléčné krávy

2 stáje s kapacitou každá 340 míst

Stáj pro mladý dobytek

1 stáj pro 450 jalovic a telat