O nás


Zemědělské družstvo "Roštýn" bylo založeno v roce 1957, kdy obhospodařovalo zemědělskou půdu na výměře 700 ha. V průběhu let se postupně slučovalo s družstvy Panenská Rozsíčka, Čenkov, Třeštice, Růžená a Třešť až do dnešní podoby, kdy obhospodařuje zemědělské pozemky na výměře 2600 ha. V současné době je podnik rozdělen do 3 středisek s přibližně stejnou výměrou obhospodařování zemědělské půdy a zaměstnává celkem 100 lidí. Obrat firmy se v současné době pohybuje okolo 170 milionů Kč/rok.

Důležitou součástí firmy, kromě rostlinné výroby, je chov mléčných krav. V současné době máme ustájeno ve dvou stájích celkem 800 ks krav s mléčnou užitkovostí 11.000 litrů na kus a rok. Kromě toho poskytujeme služby při čištění trav a máku včetně posklizňového čištění a uskladnění obilovin v nově vybudovaném skladu v Třešti s kapacitou 11.000 tun. Jsme rovněž producenty sadbových brambor vysokých stupňů pro firmu Europlant šlechtitelská. Mimo aktivit v zemědělství ještě denně vaříme okolo 350 ks obědů, jednak pro vlastní potřebu a zároveň i pro jiné odběratele.

Přehled o plochách rostlinné výroby

Druhy

Obiloviny

Ozimá řepka

Množení trav

Kukuřice

Sadbové brambory

Mák modrý

Výměra

800 ha

200 ha

350 ha

120 ha

100 ha

100 ha

Výnosy (t)

6,5

3,7

0,6 - 1,8

50

30

1

Technické vybavení

Traktory
Teleskopy

Kombajny na obilíŘezačka

Secí stroje

Bramborový kombajn

Kolový nakladač


Sklady

3 ks TATRA traktor

2 ks John Deere

1 ks John Deere

1 ks John Deere

1 ks John Deere

1 ks John Deere

1 Ks Case Magnum

1 ks Case Magnum

1 ks Case Magnum

2 ks Case Puma

4 ks Case

15 ks Zetor

5 ks manipulátor Manitou

1 ks Claas Lexion 660

2 ks Claas Lexion 540

1 ks Claas Lexion 460

1 ks Claas Jaguar 850

Kverneland a Horsch

1 ks Grimme 150-60

Liebherr 550


Bramborárna Hodice

Sklad obilovin Třešť

Sklad semenných trav a máku


370 PS

290 PS

175 PS

140 PS

130 PS

260 PS

240 PS

225 PS

210 PS

140 PS

  80 PS


3 000 t

11 000 t

Stájové objekty

Stáje pro mléčné krávy

Stáj pro mladý dobytek

2 stáje s kapacitou každá 340 míst

1 stáj pro 450 jalovic a telat